Processledning

En organisation behöver med jämna mellanrum samla sina medarbetare för olika syften. Eller så behöver aktörer från olika verksamheter samlas för en storgruppskonferens. Det kan t ex handla om att starta eller följa upp en förändringsprocess, skapa delaktighet i en angelägen fråga, utveckla ett effektivt samarbete över grupp- eller organisationsgränser eller att jobba fram en gemensam vision eller värdegrund.

Oavsett tema är vår specialitet att processleda på ett inspirerande sätt som möjliggör många perspektiv att komma fram under kreativa och livfulla dialoger. Deltagarna samlar sina viktigaste slutsatser på stora väggpapper och vi använder rummet som en utforskande arena i olika former. Engagemang skapas för fortsatta steg framåt.

Exempel på insatser

 • Medarbetardagar med exempel på teman:
  • uppstart alternativt uppföljning av omorganisation
  • ta fram en gemensam värdegrund för organisationen
  • strategi-, mål- och visionsarbete
  • verksamhetsplanering
  • förändringsprocesser och förändringens fyra rum
  • grupputveckling och teamsamarbete
 • Storgruppskonferenser kring särskilt tema, med aktörer från olika organisationer

Referenser

 • Stockholms Stiftskansli, digitala medarbetardagar under förändringsprocess
 • Hudiksvalls kommun, chefsdagar i samarbete med Cirkus Cirkör
 • Svenskt Vatten, årliga storgruppskonferenser med externa kommittéer
 • Sophiahemmet Högskola, medarbetardag
 • Nybildade pastorat inom Uppsala stift, återkommande medarbetardagar
 • Härnösands stiftskansli, två medarbetardagar