Coaching och handledning

VD Heléne Zachrison är certifierad ICF coach på ACC nivå och har mångårig erfarenhet från chefscoaching. I sina utvecklingsuppdrag med ledningsgrupper eller förändringsprocesser är det vanligt att VD/chef/projektledare parallellt önskar individuellt ledarstöd. Inledningsvis är det alltid viktigt att stämma av syfte och mål med coachingen. Det handlar ofta om att utveckla det personliga ledarskapet genom både självinsikt och nya tillvägagångssätt. Resultatet för chefen är att genom egna insikter kring personliga dilemman skapa förändring och en ökad trygghet i sin roll som ledare. Helénes egna chefserfarenheter och involverande arbetssätt skapar på ett naturligt sätt kunskapsöverföring och återkoppling är en självklar del i uppdraget.

Det finns möjlighet att välja mellan coaching i lugn och rofylld miljö i ett vackert orangeri nära Arlanda, alternativt i trivsam miljö på kontoret i centrala Stockholm.

Exempel på insatser

 • Utveckling av det personliga ledarskapet genom coachande samtal och processtöd
 • Coachingprogram med tydliga mål och utvärdering av dessa genom inledande och avslutande trepartssamtal med klienten och dennes chef
 • Utveckling av det personliga ledarskapet eventuellt mha analys av beteendeprofil
 • Stöd i förändringsledarskap och pågående organisationsförändring

Exempel på kunder

 • Gävle kommun
 • Röda Korsets Högskola
 • Sjöfartsverket
 • Uppsala stift
 • Härnösands stift
 • VINNOVA
 • Folktandvården SLL
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Slottsträdgården Ulriksdal