Förändringsledning

Förmågan till förändring är en viktig framgångsfaktor – men det väcker också känslor. Att leda en förändringsprocess kan därför vara extra utmanande och kräver både uthållighet, mod och kunskap. Som förändringsledare behövs t ex kunskap och förståelse för hur vi människor reagerar vid en förändring.

Att bli en framgångsrik förändringsledare kräver också kunskaper om hur jag som ledare rent konkret ska driva processen, inte minst med tanke på att forskning återkommande visar att flertalet förändringsprocesser misslyckas. Vi följer alltid upp insatserna och försäkrar oss om att önskad effekt nås.
Vi hämtar inspiration bl a från Frederic Laloux, John Kotter och Clas Jansen.

Exempel på insatser

  • Kontinuerligt kunskapsstöd och partnerskap med ledningen inför och under en omorganisation eller annan förändringsprocess.
  • Processtöd till ledningen och på flera nivåer i organisationen inför och under en omorganisation och/eller en kultur- och värderingsförändring
  • Ledarutvecklingsprogram med fokus på förändringsledarskap i en organisation som står inför en större förändring
  • Individuellt ledarstöd i personligt förändringsledarskap

Referenser

  • Digitalt förändringsledningsstöd och insatser vid Stockholms stiftskansli. Ledningsstöd, workshops med förändringsteam, medarbetardagar mm.
  • Förändringsledningsstöd och insatser vid Sophiahemmet Högskola. Ledningsstöd, medarbetardag, ledningsgrupps-utveckling, avdelningsdagar m.m.
  • Förändringsledningsstöd och insatser vid Härnösands stiftskansli. Ledningsstöd, medarbetardagar, ledningsgruppsutveckling, enhetsinternat m.m.
  • Kurs i förändringsledarskap för ledare inom Svenska kyrkan. Sedan 2014 genomförs en tvådagars kurs 1-3 gånger per år.