VD & Seniorkonsult Heléne Zachrison

Om Heléne

Heléne Zachrison har en gedigen erfarenhet av chefskap samt av ledar- och teamutveckling. Hon har en bakgrund från många års egna linjechefsuppdrag inom både privat och offentlig sektor. Efter sin andra högskoleexamen övergick hon 2007 med stort engagemang till rollen som organisationskonsult och är främst inriktad på ledarutveckling i olika former. Under de senaste 8 åren har hon tillhört managementkonsultbolaget INDEA men sedan 2019 är hon ägare och VD för Mod att Leda.

Inriktning

Heléne har särskilt fokus på förtroendefull och ärlig kommunikation som grund för ett gott ledarskap och teamsamarbete – där mod att leda både sig själv och andra ofta är en lika avgörande faktor. Exempel på uppdrag är ledningsgrupps-utveckling på såväl högsta som andra nivåer, ledarutvecklings-program för chefer på olika nivåer, teambildning för små och stora grupper, rådgivare och coach till högre chefer, processledning av storgruppskonferenser samt utbildningar och workshops inom t ex förändringsledning, teamutveckling, kommunikation, samarbete och självkännedom.

Sagt om Heléne

“Heléne har en förmåga att skapa trygghet i rummet som får oss att våga ta upp och överkomma hinder i vårt samarbete. Hon är väldigt lyhörd för gruppens behov och anpassar processen efter vad vi behöver för att komma vidare.”

Akademisk utbildning

Heléne började som civilingenjör men sadlade om till beteendevetare allteftersom hennes intresse för ledarskap och mänskliga relationer växte; Helénes utbildningar sträcker sig från civilingenjörsexamen i Kemiteknik till en fil kand i Psykologi. Hennes examen i psykologi tog hon 2007 med tyngdpunkt på beteendevetenskap mot personal/ arbete/organisation. Under åren därefter har hon gått ett flertal fördjupningsutbildningar.

Certifieringar

Heléne kompetensutvecklar sig regelbundet för att berika och utveckla konsultarbetet. Hon är bl a certifierad ICF coach på ACC nivå med fördjupning inom bl a systemisk coaching. Exempel på andra certifieringar är: Förändringens fyra rum, karriärcoach, MTAM mätinstrument för ledningsgrupper samt DISC, MBTI, HAS, HDS och MVPI personlighetsanalyser. För närvarande pågår certifiering i instrumentet Livstillfredsställelseindex (LTI).

Referenser

  • Gävle Energi
  • Lantmäteriet
  • Kommuner
  • Atea förändringsledning och IKT för skolledare