Ledarutvecklingsprogram

Organisationer har regelbundet behov av att stärka och vidareutveckla sina ledare och chefer. En fördel med organiserade program är att dessa också bidrar till att stödjande nätverk utvecklas mellan deltagarna/cheferna inom organisationen, som ofta består långt efter programmet slutförts. Programmen kan avse chefer över chefer, första linjens chefer, nya chefer eller presumtiva chefer.

Varje program är unikt – tillsammans med uppdragsgivaren skapas ett program för att möta organisationens behov, från 2-10 dagar.

Exempel på innehåll

 • Ledaruppdraget och ledarrollen
 • Verksamhetsstyrning och utveckling
 • Det personliga ledarskapet – självkännedom
 • Leda medarbetare och grupputveckling
 • Förtroendefull kommunikation och svåra samtal
 • Coachande ledarskap och förhållningssätt
 • Lärgrupper med coaching och feedback
 • Personliga ledardilemman och forumspel
 • Leda kreativa möten
 • Stresshantering och hållbart ledarskap
 • Förändringsledning
 • 360-gradersmätning med feedback
 • MBTI eller DISC beteendeanalys

Referenser

 • Ledarutvecklingsprogram för chefer över chefer i Hudiksvalls kommun och grannkommuner. Totalt 4 dagar.
 • Ledarutvecklingsprogram för nya chefer i Gävle kommunkoncern. Totalt 10 dagar.
 • Chefs- och ledarutvecklingsprogram/Chefscoachning för chefer på Atea Sverige AB. Totalt 7 dagar. Ett samarbete med INDEA AB.