Resursteam

Mod att Leda är det lilla företaget med stor flexibilitet. Vid behov kan mycket kompetenta kollegor från nedanstående bolag förstärka Mod att Ledas uppdragsteam.

Rörelse & Utveckling AB

Greger Hjelm, organisationskonsult, utbildare och chefsutvecklare sedan många år. Examen i ledarskap och konsultation på systemisk grund, uppskattad föreläsare och processledare, författare till ett flertal böcker kring ledarskap, organisationsutveckling och förändringsmetodik.

rou.se

Här och Nu

Stödjer organisationer att växa genom ledar- och teamutveckling, handledning och stöd i konflikthantering. En av Sveriges ledande arrangörer av UGL-kurser (Utveckling Grupp och Ledare). Här och Nu har stor erfarenhet av att utbilda chefer och medarbetare inom Sverige såväl som internationellt.

www.harochnu.com

Aktör Edutainment

Tränings- och upplevelsebaserat lärande genom improvisation och rollspel inom främst områdena kommunikation, samarbete och kreativitet. Mod att Leda samarbetar med Aktör Edutainment där improvisation och upplevelsebaserat lärande är ett värdefullt komplement.

aktore.se