Mod är det som behövs för att ställa sig upp och tala;
mod är också det som behövs för att sitta ned och lyssna.
Winston Churchill

Mod att Leda

Att utvecklas och bli mer effektfull som ledare går hand i hand med ökad personlig mognad – att förstå sig själv och sin egen påverkan på andra.
Att ta ansvar i ledarrollen kräver både mod och tålamod – mod att vara en god förebild, mod att handla, mod att uthålligt stå kvar även när det blåser – helt enkelt att ha Mod att Leda.
Tre nycklar stärker detta.

Fokus

För att nå dit man vill behöver man veta vart man ska – ha en klar bild av riktning och fokus.

Tillit

Genom att aktivt utveckla tillit och öppenhet i relationerna bygger vi effektiv samverkan. 

Dialog

Dialogen – att lyssna, uttala och återkoppla – är kanske det viktigaste verktyget för att bättre förstå både oss själva och andra.

Tjänster

Ledningsgruppsutveckling

 • Samsyn kring uppdrag och riktning
 • Ledningsgruppens frågor
 • Arbetsformer och spelregler
 • Bygga tillit och öppenhet
 • Utvecklande dialog och feedback
 • Helhetssyn och ansvarstagande

Ledarutvecklingsprogram

 • Jag som ledare och ledaruppdraget
 • Leda medarbetare och grupp
 • Coachande förhållningssätt
 • Dialog som utvecklar
 • Kommunikation och svåra samtal
 • Stärka självledarskap och ansvar

Förändringsledning

 • En process över tid – håll i, håll ut
 • Reaktioner och drivkrafter
 • Tydligt motiv
 • Förändringsteam
 • Riktning och vision
 • Stärka självledarskap och ansvar

Coaching

 • Utveckla det personliga ledarskapet
 • Talanger och fallgropar
 • Stöd i personliga ledardilemman
 • Fokus och riktning
 • Mod och handling
 • Dialog som utvecklar


Teamutveckling

 • Samsyn kring uppdrag och riktning
 • Tydlighet kring roller och uppgifter
 • Arbetsformer och spelregler
 • Bygga tillit och öppenhet
 • Utvecklande dialog och feedback
 • Stärka självledarskap och ansvar

Processledning

 • Kreativa möten
 • Dialog som utvecklar
 • Många perspektiv i rummet
 • Inventering och prioritering
 • Inspiration och delaktighet
 • Engagemang runt vägen framåt