Mod är det som behövs för att ställa sig upp och tala;
mod är också det som behövs för att sitta ned och lyssna.
Winston Churchill

Mod att Leda

Vi utvecklar ledare och förstärker ledningssystem i alla typer av organisationer med behov av utveckling och förändring. Det är ofta en komplex process över tid, där vi redan inledningsvis månar om ett nära samskapande med uppdragsgivaren. En viktig start är att tillsammans förtydliga mål och designa innehåll för bästa effekt.

År 2020 har inneburit ett stort skifte för oss alla. Vi ställde snabbt om vårt konsultstöd till den senaste digitala tekniken, vilket innebär att vi nu erbjuder alla tjänster även digitalt. Pågående digitala uppdrag är t ex workshops och ledningsgruppsprogram, kurs i förändringsledning, medarbetardagar, coaching och handledning.

Att utvecklas och bli mer effektfull som ledare går hand i hand med ökad personlig mognad – att förstå sig själv och sin egen påverkan på andra. Att ta ansvar i ledarrollen kräver både mod och tålamod – mod att vara en god förebild, mod att handla, mod att uthålligt stå kvar även när det blåser – helt enkelt att ha Mod att Leda.
Tre nycklar stärker detta: Fokus, Tillit och Dialog.

Grupphandledning våren 2021

Har du utmaningar i att leda ditt team digitalt?

I januari startar vi en exklusiv handledningsgrupp för chefer och ledare som vill få stöd och inspiration i att leda digitalt på distans.

Under vintern/våren håller vi grupphandledning vid sex tillfällen. Vi riktar oss till dig som chef och ledare som behöver stöd och inspiration i det nya digitala ledarskapet. Se vår kortfilm på 2 minuter!

Tjänster

Ledningsgruppsutveckling

 • Samsyn kring uppdrag och riktning
 • Ledningsgruppens frågor
 • Arbetsformer och effektivitet
 • Bygga tillit och öppenhet
 • Utvecklande dialog och feedback
 • Helhetssyn och ansvarstagande

Ledarutvecklingsprogram

 • Jag som ledare och ledaruppdraget
 • Leda medarbetare och grupp
 • Coachande förhållningssätt
 • Dialog som utvecklar
 • Kommunikation och svåra samtal
 • Stärka självledarskap och ansvar

Förändringsledning

 • En process över tid – håll i, håll ut
 • Bygga förändringsteam
 • Motiv, riktning och vision
 • Reaktioner och drivkrafter
 • Förändringspsykologi
 • Stärka självledarskap och ansvar

Coaching

 • Utveckla det personliga ledarskapet
 • Talanger och fallgropar
 • Stöd i personliga ledardilemman
 • Fokus och riktning
 • Mod, handling och effekt
 • Dialog som utvecklar


Teamutveckling

 • Samsyn kring uppdrag och riktning
 • Tydlighet kring roller och uppgifter
 • Arbetsformer och effektivitet
 • Bygga tillit och öppenhet
 • Utvecklande dialog och feedback
 • Stärka självledarskap och ansvar

Processledning

 • Kreativa möten
 • Dialog som utvecklar
 • Många perspektiv i rummet
 • Prioritering och fokus
 • Inspiration och delaktighet
 • Engagemang runt vägen framåt