Ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp som utvecklas till ett väl fungerande team ökar sin förmåga att lösa komplexa, strategiska frågor ihop genom att medlemmarnas samlade kapacitet bättre tas tillvara. För att uppnå detta krävs ett medvetet och aktivt processarbete kring ledningsgruppen som grupp, dess medlemmar och dess roll. Viktiga teman är exempelvis ledningsgruppens gemensamma uppdrag, mål, agenda och arbetsformer.

Parallellt med dessa ”hårda” frågor krävs ett arbete med att lära känna varandra och bygga ett stödjande, öppet och tillitsfullt klimat. Genom att utveckla gruppens psykologiska trygghet skapas de bästa förutsättningarna att ur ett helhetsperspektiv leda verksamheten på ett effektivt sätt.

Vi hämtar inspiration bl a från Otto Granberg, Robert Kegan, Elliot Jaques, William Isaacs och David Kantor.

Exempel på insatser

Allt vårt stöd till ledningsgrupper fokuserar på att stärka den gemensamma förmågan att utveckla verksamheten samt att bli ett väl fungerande team. Ingen grupp är den andra lik. Vi anpassar därför alltid våra ledningsgruppsprogram efter respektive grupps särskilda behov och förutsättningar. Detta sker i nära samarbete med uppdragsgivaren. Denna börjar med en grundlig uppdragsdialog där ramarna för uppdraget sätts utifrån nuläge och behov.

Utifrån en övergripande systemanalys föreslås därefter upplägg utifrån vilken effekt som önskas. Vi arbetar alltid processorienterat med stor delaktighet från gruppens medlemmar. Tillsammans med uppdragsgivaren genomförs löpande utvärderingar och justeringar vid behov.

Referenser

  • Digitala ledningsgruppsdagar, Industriell Utveckling, Vinnova.
  • Ledningsgruppsprogram med Hudiksvalls kommuns högsta ledningsgrupp, 3 x 2 dagar.
  • Ledningsgruppsprogram vid nybildade pastorat inom Uppsala stift och Härnösands stift. Över tio skräddarsydda ledningsgruppsprogram, 4-6 dagar per program.
  • Ledningsgruppsprogram för Sophiahemmet Högskolas högsta ledningsgrupp inklusive löpande förändringsstöd efter en omfattande omorganisation. 3 x 2 dagar.
  • Ledningsgruppsprogram under totalt 4 dagar samt individuell chefscoaching för ledningsgruppen vid Slottsträdgården Ulriksdal AB.