Seniorkonsult Tord Olsson

Om Tord

Tord Olsson har nära 15 års gedigen erfarenhet i rollen som organisationskonsult och coach inom ledarskap och grupputveckling. Innan dess jobbade han under många år som konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning samt under 7 år i olika chefsroller. År 2005 ville Tord ta ett nytt steg och valde att starta eget som organisationskonsult för att stödja utvecklingen av arbetsplatser och verksamheter på ett nytt sätt. Under de senaste 8 åren har han tillhört det utvecklingsorienterade managementkonsultbolaget INDEA och där vidareutvecklat sitt professionella hantverk. Något han särskilt uppskattas för är sin lyhördhet, involvering och resultatfokusering. Den 1 januari 2020 tog Tord ytterligare ett steg; Vi är stolta över att Tord nu är partner och seniorkonsult i Mod att Leda.

I botten har Tord en universitetsexamen inom företagsekonomi. Med ett brinnande intresse för ny kunskap har Tord genom åren hela tiden byggt på med olika högskolekurser inom bl a organisationspsykologi, ledarskap, konflikthantering, kommunikation och retorik.

Vanliga exempel på uppdrag han genomför är:

 • Ledningsgruppsutveckling på såväl högsta som andra organisatoriska nivåer,
 • Ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer,
 • Teambildning för små och stora arbetsgrupper,
 • Rådgivare och coach till chefer och ledare,
 • Processledning av storgruppskonferenser,
 • Samverkansprocesser mellan politiker och tjänstemannanivån i kommuner
 • Utbildningar och workshops inom t ex förändringsledning, teamutveckling, kommunikation, samarbete och självkännedom.

Inriktning

Tord har en passion för att bidra till öppenhet och tillit som grund för att skapa bästa möjliga effekter för den kund som han stödjer. En viktig utgångspunkt för önskade resultat är att skapa tydlighet med det man vill uppnå, ha mod att lyfta det som kan ligga i vägen – helt enkelt att prata om ”det som är”. Han arbetar med hög grad av delaktighet för att tillsammans hitta konkreta vägar att hantera såväl utmaningar som möjligheter på vägen framåt. Uppföljning och lärande är andra angelägna delar i hans helhetstänk. Till slut är det ju förflyttningar, förändringar och effekter som det handlar om.

Sagt om Tord

Tord har en tydlig struktur och kontinuitet och han är också finurlig. Med det menar jag att han är flexibel och har ingångar och verktyg till allt. Tord är också väldigt inlyssnande – han kan se i rummet vad som behövs och ta ner saker på jorden som vi inte själva kan sätta ord på. Sammanfattningsvis upplever jag Tord som tydlig, pedagogisk och lättsam. Han går helt enkelt hem hos och får med sig folk!

Akademisk utbildning

Tords utbildningsbakgrund är som civilekonom vid Stockholms Universitet. Han har sedan successivt vidareutbildat sig inom flera olika områden kopplat till ledar- och grupputveckling. Dessa utbildningar är:

 • Det existentiella samtalet, Södertörns Högskola (2019-2020)
 • Organisationspsykologi, Sth Universitet (2012-2013)
 • Konflikthantering, Lärarhögskolan (2008)
 • Ledarskap, Lärarhögskolan (2007)
 • Projektledning, Lärarhögskolan (2007)
 • Retorik, Södertörns Högskola (2006)
 • Kommunikation, Södertörns Högskola (2006)
 • Pedagogik, Stockholms Universitet (2002)

Under åren som konsult har han dessutom löpande gått ett flertal fördjupningsutbildningar inom teman kopplat till ledarskap och verksamhetsutveckling.

Certifieringar och fortbildning

Tord är certifierad ICF coach på ACC nivå med fördjupning inom bl a systemisk coaching. Exempel på andra certifieringar är: DISC, MBTI, ITP, HAS, HDS och MVPI personlighetsanalyser. Därutöver har han gått kurser och diplomeringar i Utvecklande Ledarskap (UL) via Försvarshögskolan, Värderingsprocessarbete (CTT) via Barret Values Center, Effektfull feedback via IPU, Kärnkvadranterna via Daniel Ofman/GRO samt Systems Centered Training i York/England, ett veckoprogram kopplat till systemsyn och grupputveckling. Under våren 2020 utbildade sig Tord i digital processledning och andra digitala verktyg för att kunna erbjuda samtliga tjänster digitalt.