Grupphandledning hösten 2021

Vill du inspireras och få stöd
i ditt ledarskap?

Vill du prova på grupphandledning, med stöd av två erfarna handledare? Vi startar regelbundet upp små, exklusiva handledningsgrupper för chefer och ledare som vill få stöd och inspiration i sitt (digitala) ledarskap. Se vår 2-minuters film om syftet..

Alla behöver regelbundet stöd i sitt ledarskap

Vi erbjuder dig som jobbar som chef och ledare utvecklande och stödjande grupphandledning. Här får du chansen att tillsammans med andra reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter kring ledarskap i den tid vi befinner oss i nu. Vi använder oss av olika metoder som främjar att bygga öppenhet och dialog, med många reflektioner parvis eller i mindre grupper. Du, tillsammans med de andra deltagarna, är med och samskapar tillfällena. Vi handledare ger stöd och handledning till dig som individ och gruppen.

Vi vill ge möjlighet till ett aktivt deltagande, varför antalet platser per grupp är begränsat till 9 personer.

Tid: Vi träffas normalt 2,5 h per gång, ca var 6:e vecka. Online så länge vi behöver – fysiskt centralt i Stockholm så snart vi bara kan! Vid uppstart av en ny grupp erbjuder vi först ett kostnadsfritt prova på-tillfälle, därefter anmäler du dig för tre tillfällen i taget.

Vi hjälps åt!

Vårt erbjudande – Vi erbjuder förtroendefull handledning i en liten grupp där du i ett öppet tillåtande klimat får möta andra chefer och ledare. Du handleds av två erfarna organisations- och ledarskapskonsulter. Genom att dela erfarenheter och stödja varandra samskapar vi ett lärande med fokus på att vara ledare i det nya digitala landskapet.

Du får stanna upp och reflektera kring dina och de andra deltagarnas aktuella utmaningar. Du får lära dig tekniker för hur du bygger delaktighet och trygghet i en grupp digitalt, samtidigt som vi prövar teknikerna. Syftet är att du ska bli stärkt som ledare digitalt.

För mer information: Välkommen att höra av dig till malin@harochnu.com eller helene@modattleda.se.

Varmt välkommen!

Handledare

Malin Tappert Thurdin

Malin är internationell ledarskaps- och organisationskonsult med särskilt intresse för grupputveckling och facilitering. Hon verkar främst som UGL-handledare, processledare, ledarskapsutbildare samt rådgivare inom konflikthantering. Hon är partner i företaget Här och Nu. Hon är även psykosyntesterapeut under utbildning.

Heléne Zachrison

Heléne har en gedigen erfarenhet av eget chefskap och som organisationskonsult inom ledar- och teamutveckling. Hon driver det egna företaget Mod att Leda där det bärande temat är att ge stöd till organisationer och människor att utvecklas och växa. Hon är beteendevetare i grunden med många påbyggnadsutbildningar inom ledarskap och processledning. Hon är bl a certifierad ACC-coach.