Grupphandledning våren 2021

Svårt att leda team digitalt?

I januari startar vi en exklusiv handledningsgrupp för chefer och ledare som vill få stöd och inspiration i att leda digitalt. Se vår 2-minuters film om syftet.

Handledning i digitalt ledarskap

Utmaningar digitalt – Att mötas online är plötsligt det nya normala för chefer och medarbetare. Tack vare tekniken kan vi fortsätta att ha kontakt och driva vår verksamhet. Samtidigt uppstår nya utmaningar för chefer och ledare i deras ledarskap. Hur kan vi bygga trygghet och tillit i våra arbetsgrupper när vi möts digitalt istället för fysiskt? Och hur skapar jag som ledare effektiva team — på distans?

Många chefer och ledare står ensamma med dessa utmaningar. Det är ett stort ansvar att hantera den nya situationen men inte mycket stöd i hur det ska gå till. Vi vill ge dig som ledare och chef det stödet.

Vi hjälps åt!

Vårt erbjudande – Vi erbjuder förtroendefull handledning i en liten grupp där du i ett öppet tillåtande klimat får möta andra chefer och ledare. Du handleds av två erfarna organisations- och ledarskapskonsulter. Genom att dela erfarenheter och stödja varandra samskapar vi ett lärande med fokus på att vara ledare i det nya digitala landskapet.

Du får stanna upp och reflektera kring dina och de andra deltagarnas aktuella utmaningar. Du får lära dig tekniker för hur du bygger delaktighet och trygghet i en grupp digitalt, samtidigt som vi prövar teknikerna. Syftet är att du ska bli stärkt som ledare digitalt.

Handledare

Malin Tappert Thurdin

Malin är internationell ledarskaps- och organisationskonsult med särskilt intresse för grupputveckling och facilitering. Hon verkar främst som UGL-handledare, processledare, ledarskapsutbildare samt rådgivare inom konflikthantering. Hon är partner i företaget Här och Nu. Hon är även psykosyntesterapeut under utbildning.

Heléne Zachrison

Heléne har en gedigen erfarenhet av eget chefskap och som organisationskonsult inom ledar- och teamutveckling. Hon driver det egna företaget Mod att Leda där det bärande temat är att ge stöd till organisationer och människor att utvecklas och växa. Hon är beteendevetare i grunden med många påbyggnadsutbildningar inom ledarskap och processledning. Hon är bl a certifierad ACC-coach.

Praktisk information

Datum

Vi träffas på Zoom,
kl. 14.00-16.30 följande datum:
21 januari, 18 februari, 24 mars, 22 april, 20 maj och 17 juni.

Pris

Hela terminen (sex tillfällen):
10.900 kr exkl. moms
Endast de första tre tillfällena:
6.000 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmälan till: [email protected] eller [email protected].

Antalet platser är begränsat.